Nederlands (Belgie)

Welkom bij de registratie voor komende COVID-19 vaccinstudies en andere studies!

Indien u geïnteresseerd bent in deelname aan een COVID-19 vaccinstudie of een andere studie, kan u zich hier registreren.

Wie zijn we?

Wij zijn het Europese onderzoeksnetwerk VACCELERATE.
VACCELERATE is een onderzoeksnetwerk dat is opgericht op initiatief en met financiële steun van de Europese commissie. VACCELERATE beoogt het reactievermogen op de huidige pandemie te verbeteren om het vermogen om op te treden – ook bij nieuwe pandemieën – te vergroten en zo een beslissende bijdrage te leveren aan de paraatheid voor noodsituaties.

VACCELERATE wordt gecoördineerd door het Universitair Ziekenhuis van Keulen in Duitsland.

Een van onze taken in het kader van VACCELERATE is het samenbrengen van belanghebbenden bij de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus (SARS-CoV2) met burgers die willen deelnemen aan vaccinonderzoek of andere onderzoeksprojecten over COVID-19.

Onze doelen zijn:

1. het opzetten van een geharmoniseerde en duurzame databank in de gehele EU, per land, voor mensen die geïnteresseerd zijn in studiedeelname.

2. populaties in heel Europa te bereiken met onderzoeksprojecten, waaronder speciale patiëntengroepen en minderheden die tot nu toe ondervertegenwoordigd waren of zijn in klinische studies over COVID-19 .

Het Universitaire ziekenhuis van Keulen, Duitsland werkt in opdracht van het Duitse centrum voor infectieonderzoek. (DZIF)

Wat doen we?

Wij willen een omgeving creëren waarin mensen die geïnteresseerd zijn in studies (bijvoorbeeld voor COVID-19 vaccinstudies maar ook andere studies) en studieorganisatoren elkaar sneller kunnen vinden. Daartoe hebben wij een databank opgezet, het zogenaamde „Vrijwilligersregister“, waarin u zich kunt inschrijven als u in het algemeen geïnteresseerd bent in deelname aan een klinische studie. Naast studies over het COVID-19 vaccin en studies over andere zaken in verband met SARS-CoV2, kunnen ook studies over andere infectieziekten of studies op andere medische gebieden (waaronder niet- klinisch) worden uitgevoerd.

Onze databank richt zich op geïntereseerde personen van alle leeftijdscategorieën, met en zonder bestaande aandoeningen, met en zonder een eerdere COVID-19-infectie, en met en zonder COVID-19-vaccinatie. Minderjarige kinderen kunnen door hun ouders of voogd worden geregistreerd.
In overeenstemming met de wettelijke voorschriften werd het Vrijwilligersregister ter beoordeling voorgelegd aan de ethische commissie van de medische faculteit van de universiteit van Keulen, Duitsland, en kreeg het een positieve beoordeling.

Wat kan u doen?

Indien u geïntereseerd bent in COVID-19 vaccinstudies en/of andere studies, kan u zich registreren in het Vrijwilligersregister door een beperkte hoeveelheid van persoonlijke informatie in te vullen in uw profiel.
Indien toekomstige studies overeenkomen met uw profiel, nemen wij spontaan contact met u op per e-mail. U beslist dan zelf of u contact wilt opnemen met de studieorganisator en, na vooraf gedetailleerde informatie te hebben ontvangen, wilt deelnemen aan de studie. Dit betekent dat wij alleen contact voorzien met de studieorganisator voor u, wij geven geen van uw gegevens (dit geldt ook voor uw contactgegevens) door aan de studieorganisator. De studies in kwestie worden georganiseerd door universitaire ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven of andere instellingen of faciliteiten.
Uw inschrijving in onze databank verbindt u tot niets. U kunt uw registratie op elk moment annuleren en uw gegevens worden gewist. En het allerbelangrijkste: wij zullen uw gegevens in geen geval doorgeven aan derden!

Wegens beperkte middelen, kunnen we helaas niet ingaan op vragen over lopende studies.

Dit betekent: Wanneer u niets van ons hoort, hebben we momenteel geen studie voor u.

Hartelijk bedankt voor uw interesse en blijf gezond!

VACCELERATE heeft financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101037867.

Onze partners

Contactgegevens

Uniklinik Köln

Kerpener Straße 62
50937 Köln, Duitsland

volunteer-registry@vaccelerate.eu