Nederlands

Welkom bij de registratie voor nieuwe COVID-19 en andere vaccinonderzoeken!

Wanneer u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een COVID-19 of een ander vaccinonderzoek, kunt u zich hier aanmelden.

Wie zijn we?

Wij zijn het Europese onderzoeksnetwerk VACCELERATE.

VACCELERATE is een onderzoeksnetwerk dat werd opgericht op initiatief en met financiële steun van de Europese Commissie.

VACCELERATE heeft tot doel het reactievermogen op de huidige pandemie te verbeteren om daarmee het handelingsvermogen te vergroten – ook bij nieuw opkomende pandemieën – en zo een beslissende bijdrage te leveren aan de voorbereiding op noodsituaties.

VACCELERATE wordt gecoördineerd door het Universitair Ziekenhuis Keulen, Duitsland.
Een van onze taken in het kader van VACCELERATE is het samenbrengen van belanghebbenden bij de ontwikkeling van vaccins tegen het coronavirus (SARS-CoV2) met burgers die willen deelnemen aan vaccinonderzoek of andere onderzoeksprojecten naar COVID-19.

Onze doelen zijn:

1. het opzetten van een EU-brede, landspecifieke, geharmoniseerde en duurzame databank voor mensen die geïnteresseerd zijn in studiedeelname.
2. populaties in heel Europa bereiken met onderzoeksprojecten, inclusief speciale patiëntengroepen en minderheden die tot op heden ondervertegenwoordigd zijn geweest, of dit nog steeds zijn, in klinische onderzoeken naar COVID-19.

Het Universitair Ziekenhuis Keulen, Duitsland, werkt in opdracht van het Duits Centrum voor Infectieonderzoek (DZIF).

Wat doen we?

We willen een interface creëren waarmee mensen die geïnteresseerd zijn in studies en studieorganisatoren elkaar sneller kunnen vinden (bijvoorbeeld voor COVID-19 vaccinstudies maar ook voor andere studies). Voor dit doel hebben we een database opgezet, de zogenaamde „Volunteer Registry“ (Vrijwilligersregister), waar u zich kunt registreren indien u in het algemeen geïnteresseerd bent om deel te nemen aan een klinische studie. Naast COVID-19-vaccinonderzoeken en onderzoeken naar andere SARS-CoV2 gerelateerde onderwerpen, kunnen de onderzoeken ook betrekking hebben op andere infectieziekten of onderzoeken op andere medische gebieden, inclusief niet-klinische onderzoeken.

Onze database is bedoeld voor geïnteresseerden van alle leeftijdsgroepen, met en zonder eerdere ziekten, met en zonder een eerdere COVID-19-infectie en met en zonder COVID-19-vaccinatie. Minderjarige kinderen kunnen worden aangemeld door hun ouders of voogd.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten werd het vrijwilligersregister ter beoordeling voorgelegd aan de ethische commissie van de medische faculteit van de universiteit van Keulen, Duitsland, en kreeg het een positieve evaluatie.

Wat kunt u doen?

Wanneer u geïnteresseerd bent in COVID-19-vaccinonderzoeken en/of andere onderzoeken, kunt u zich registreren in het Vrijwilligersregister door een beperkte hoeveelheid informatie over uzelf in uw profiel op te geven.

Als toekomstige studies overeenkomen met uw profiel nemen we ongevraagd per e-mail contact met u op. U beslist vervolgens of u contact wilt opnemen met de studieorganisatoren en, nadat u van hen vooraf gedetailleerde informatie heeft ontvangen, deel te nemen aan het onderzoek. Dit betekent dat wij alleen voor u contact mogelijk maken richting de studieorganisator, we geven niets van uw gegevens (dit geldt ook voor uw contactgegevens) door aan de studieorganisator. De studies in kwestie worden georganiseerd door academische ziekenhuizen, op onderzoek gebaseerde farmaceutische bedrijven of andere instellingen.

Uw registratie in onze database verplicht u tot niets. U kunt uw registratie op elk moment annuleren waarna uw gegevens worden verwijderd. En het allerbelangrijkste: we verstrekken uw gegevens nooit aan derden!

Helaas kunnen we vanwege beperkte middelen geen vragen beantwoorden over lopende onderzoeken. Dit betekent: mocht u niets van ons horen, dan hebben wij op dit moment geen studie voor u.

Bedankt voor uw interesse en blijf gezond!

VACCELERATE wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidienummer 101037867. De Duitse vrijwilligersdatabank wordt gesteund door het BMBF (Federaal Ministerie van Onderwijs en Onderzoek).

Onze partners:

Contactgegevens:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Duitsland

volunteer-registry@vaccelerate.eu