Czech

Vítejte v registraci pro budoucí studie vakcíny COVID-19 a další studie!

Pokud máte zájem o účast ve studii s vakcínami COVID-19 nebo v jiné studii, můžete se zaregistrovat zde.

Kdo jsme?

Jsme evropská výzkumná síť VACCELERATE.

VACCELERATE je výzkumná síť, která vznikla z iniciativy a za finanční podpory Evropské komise. Cílem VACCELERATE je zlepšit schopnost reakce na současnou pandemii, aby se zvýšila schopnost jednat – také v případě nově vznikajících pandemií – a rozhodujícím způsobem tak přispět k připravenosti na mimořádné události.

Projekt VACCELERATE koordinuje Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem v Německu.

Jedním z našich úkolů v rámci VACCELERATE je spojit zainteresované strany ve vývoji vakcín proti koronaviru (SARS-CoV2) s občany, kteří se chtějí podílet na výzkumu vakcíny nebo jiných výzkumných projektech týkajících se COVID-19.

Našimi cíli jsou:

1. Vytvořit celoevropskou, pro jednotlivé země harmonizovanou a udržitelnou databázi pro zájemce o účast ve studii.

2. Oslovit výzkumnými projekty populace v celé Evropě, včetně speciálních skupin pacientů a menšin, které dosud nebyly nebo nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích na COVID-19 .

Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem v Německu pracuje jménem Německého centra pro výzkum infekcí (DZIF).

Co děláme?

Chceme vytvořit rozhraní, aby se zájemci o studie (např. o studie s vakcínami COVID-19, ale i jiné studie) a organizátoři studií mohli rychleji najít. Za tímto účelem jsme zřídili databázi, takzvaný „Registr dobrovolníků“, kde se můžete zaregistrovat, pokud máte obecně zájem o účast v klinické studii. Kromě studií s vakcínami COVID-19 a studií zabývajících se dalšími otázkami souvisejícími se SARS-CoV2 se může jednat i o studie týkající se jiných infekčních onemocnění nebo studie v jiných lékařských oborech, včetně neklinických.

Naše databáze je určena zájemcům všech věkových skupin, s předchozím onemocněním i bez něj, s předchozí infekcí COVID-19 i bez ní a s očkováním proti COVID-19 i bez něj. Nezletilé děti mohou registrovat jejich rodiče nebo opatrovník.

V souladu se zákonnými požadavky byl registr dobrovolníků předložen k posouzení etické komisi Lékařské fakulty Univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu a získal kladné hodnocení.

Co můžete udělat vy?

Pokud máte zájem o studie vakcíny COVID-19 a/nebo o jiné studie, můžete se zaregistrovat do registru dobrovolníků tak, že ve svém profilu uvedete omezené množství informací o sobě.

Pokud budou budoucí studie odpovídat vašemu profilu, budeme vás nevyžádaně kontaktovat e-mailem. Vy se pak rozhodnete, zda chcete kontaktovat organizátory studie a po obdržení podrobných informací předem se studie zúčastnit. To znamená, že kontakt s organizátorem studie navazujeme pouze za vás, žádné vaše údaje (to se týká i vašich kontaktních údajů) organizátorovi studie nepředáváme. Dotyčné studie jsou organizovány univerzitními nemocnicemi, výzkumnými farmaceutickými společnostmi nebo jinými institucemi či zařízeními.

Vaše registrace v naší databázi vás k ničemu nezavazuje. Svou registraci můžete kdykoli zrušit a vaše údaje budou vymazány. A to nejdůležitější: Vaše údaje v žádném případě nepředáme třetím stranám!

Na dotazy týkající se probíhajících studií bohužel nemůžeme odpovídat z důvodu omezených zdrojů. To znamená: pokud se vám neozveme, nemáme pro vás momentálně žádnou studii.

Děkujeme vám za váš zájem a zůstaňte zdraví!

Společnost VACCELERATE získala finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101037867. Německý registr dobrovolníků byl financován z prostředků BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Naši partneři:

Kontaktní údaje:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Německo