Polska

Witamy na stronie rejestracji do przyszłych badań nad szczepionką COVID-19 i innych badań!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w badaniu z użyciem szczepionki COVID-19 lub w innym badaniu, możesz zarejestrować się tutaj.

VACCELERATE przeprowadza różne ankiety i badania, w których mogą uczestniczyć wolontariusze.

Należą do nich na przykład:

MAK5: Nasze badanie dotyczące infekcji dróg oddechowych w Niemczech za pomocą 5-krotnego szybkiego testu antygenowego. Które patogeny są dominujące? Jak różni się występowanie w różnych regionach Niemiec?

POLIO: Badanie dotyczące szczepień przeciwko polio z karty szczepień w celu analizy, jak dobrze chroniona jest populacja niemiecka.

Badanie COVACC: Nasze badanie dotyczące szczepień COVID-19 u dzieci. Czy niższa dawka szczepienia wystarcza do ochrony przed ciężką postacią COVID-19 u dzieci z wcześniejszym zakażeniem SARS-CoV-2?

Badanie BOOSTAVAC: Nasze badanie dotyczące szczepień przypominających u osób dorosłych (18+). Czy 4. lub 5. szczepienie jest pomocne?

Badanie AGED: Nasze badanie dotyczące szczepień przypominających u osób starszych powyżej 75. roku życia. Czy osoby starsze są lepiej chronione za pomocą trzeciego lub czwartego szczepienia?

Kim jesteśmy?

Jesteśmy europejską siecią badawczą VACCELERATE.

VACCELERATE to sieć badawcza, która powstała z inicjatywy i przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. VACCELERATE ma na celu poprawę zdolności reagowania na obecne pandemie, aby zwiększyć zdolność do działania – również w przypadku nowo powstających pandemii – i w ten sposób wnieść decydujący wkład w gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych.

VACCELERATE jest koordynowany przez Szpital Uniwersytecki w Kolonii, Niemcy.

Jednym z naszych zadań w ramach VACCELERATE jest nawiązanie kontaktu pomiędzy zainteresowanymi rozwojem szczepionki przeciwko koronawirusowi (SARS-CoV2) a obywatelami, którzy chcą wziąć udział w badaniach nad szczepionką lub w innych projektach badawczych dotyczących COVID-19.

Nasze cele to:

1. utworzenie ogólnounijnej, specyficznej dla danego kraju, zharmonizowanej i trwałej bazy danych osób zainteresowanych udziałem w badaniach.

2. dotarcie z projektami badawczymi do populacji w całej Europie, w tym do specjalnych grup pacjentów i mniejszości, które do tej pory były lub są niedostatecznie reprezentowane w badaniach klinicznych nad COVID-19.

Szpital Uniwersytecki w Kolonii (Niemcy) działa w imieniu Niemieckiego Centrum Badań nad Zakażeniami (DZIF).

Co robimy?

Chcemy stworzyć interfejs, dzięki któremu osoby zainteresowane badaniami (np. badaniami nad szczepionką COVID-19, ale także innymi badaniami) oraz organizatorzy badań będą mogli szybciej się nawzajem odnaleźć. W tym celu utworzyliśmy bazę danych, tzw.

„Volunteer Registry“, w której można się zarejestrować, jeśli jest się ogólnie zainteresowanym udziałem w badaniu klinicznym. Oprócz badań nad szczepionką COVID-19 i badań dotyczących innych zagadnień związanych z SARS-CoV2, badania mogą dotyczyć również innych chorób zakaźnych lub badań z innych dziedzin medycyny, w tym nieklinicznych.

Nasza baza danych skierowana jest do zainteresowanych osób we wszystkich grupach wiekowych, z i bez wcześniejszych chorób, z i bez wcześniejszego zakażenia COVID-19, oraz z i bez szczepienia COVID-19. Małoletnie dzieci mogą zostać zarejestrowane przez rodziców lub opiekuna.

Zgodnie z wymogami prawnymi Rejestr Wolontariuszy został przedstawiony do wglądu Komisji Etycznej Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech i uzyskał pozytywną ocenę.

Co możesz zrobić?

Jeśli są Państwo zainteresowani badaniami nad szczepionką COVID-19 i/lub innymi badaniami, mogą Państwo zarejestrować się w Rejestrze Wolontariuszy, podając w swoim profilu ograniczoną ilość informacji o sobie.

Jeśli przyszłe badania będą zgodne z Twoim profilem, skontaktujemy się z Tobą bez uprzedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Następnie zdecydujesz, czy chcesz skontaktować się z organizatorami badań i po uprzednim otrzymaniu szczegółowych informacji wziąć udział w badaniu. Oznacza to, że nawiązujemy dla Ciebie jedynie kontakt z organizatorem studiów, nie przekazujemy organizatorowi studiów żadnych Twoich danych (dotyczy to również Twoich danych kontaktowych). Badania, o których mowa, są organizowane przez szpitale uniwersyteckie, firmy farmaceutyczne prowadzące badania naukowe lub inne instytucje lub placówki.

Twoja rejestracja w naszej bazie danych do niczego Cię nie zobowiązuje. W każdej chwili możesz zrezygnować z rejestracji, a Twoje dane zostaną usunięte. I najważniejsza rzecz: w żadnym wypadku nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim!

Niestety, z powodu ograniczonych zasobów nie możemy odpowiadać na zapytania dotyczące trwających badań. Oznacza to, że jeśli się nie odezwiesz, to znaczy, że w danej chwili nie mamy dla Ciebie badań.

Dziękujemy za zainteresowanie i pozostańcie zdrowi!

Projekt VACCELERATE otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020“ w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o grant nr 101037867. Niemiecki Rejestr Wolontariuszy został sfinansowany przez BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Nasi partnerzy:

Dane kontaktowe:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Niemcy

volunteer-registry@vaccelerate.eu