Norsk

Velkommen! Her kan du registrere deg for fremtidige covid-19- og andre vaksinestudier

Hvis du er interessert i å delta i en COVID-19-vaksinestudie eller en annen studie, kan du gjøre det ved å klikke på knappen:

VACCELERATE gjennomfører ulike undersøkelser og studier som frivillige kan delta i, f.eks.:

MAK5: Vår undersøkelse om luftveisinfeksjoner i Tyskland med 5-fold rask antigentest. Hvilke patogener er dominerende? Hvordan varierer forekomsten deres i ulike regioner i Tyskland?

POLIO: Undersøkelse om poliovaksinasjoner fra vaksinasjonskortet for å analysere hvor godt beskyttet den tyske befolkningen er.

COVACC-studie: Vår studie om covid-19-vaksinasjon hos barn. Er en lavere vaksinasjonsdose tilstrekkelig for å beskytte barn med tidligere SARS-CoV-2-infeksjon mot alvorlig covid-19 ?

BOOSTAVAC-studien: Vår boostervaksinasjonsstudie for voksne (18+). Er en 4. eller 5. vaksinasjon nyttig?

AGED-studien: Vår boostervaksinasjonsstudie for eldre over 75 år. Er eldre bedre beskyttet med en tredje eller fjerde vaksinasjon?

Hvem er vi?

Vi er det europeiske forskningsnettverket VACCELERATE.

VACCELERATE er et forskningsnettverk som ble etablert på initiativ og med økonomisk støtte fra EU-kommisjonen.

VACCELERATE har som mål å forbedre responsevnen på den pågående pandemien for å øke handlingsevnen – også ved nye pandemier – og dermed gi et avgjørende bidrag til beredskapen.
VACCELERATE koordineres av Universitetssykehuset Köln, Tyskland i samarbeid med Universitetet i Bergen.

En av våre oppgaver innenfor rammen av VACCELERATE er å samle stakeholdere i utviklingen av vaksiner mot koronaviruset (SARS-CoV2) med befolkningen som ønsker å delta i vaksineforskning eller andre forskningsprosjekter på COVID-19.

Våre mål er:

1. å opprette en EU-dekkende, landsspesifikk, harmonisert og bærekraftig database for personer som er interessert i studiedeltakelse.

2. å nå populasjoner over hele Europa med forskningsprosjekter, inkludert spesielle pasientgrupper og minoriteter som til dags dato har vært eller er underrepresentert i kliniske studier på COVID-19.

Universitetssykehuset Köln, Tyskland jobber på vegne av det tyske senteret for infeksjonsforskning (DZIF).

Hva driver vi med?

Vi ønsker å skape et grensesnitt slik at personer som er interessert i studier (f.eks. for COVID-19-vaksinestudier, men også andre studier) og studiearrangører kan finne hverandre raskere. Til dette formålet har vi opprettet en database, det såkalte «Volunteer Registry», der du kan registrere deg dersom du er interessert i å delta i en klinisk studie. I tillegg til COVID-19-vaksinestudier og andre SARS-CoV2-relaterte studier, kan studiene se på forskjellige infeksjonssykdommer eller være innen andre, også ikke-kliniske, medisinske felt.

Databasen vår er rettet mot interesserte personer i alle aldersgrupper, med og uten tidligere sykdommer, og med og uten tidligere covid-19-infeksjon- og vaksinasjon. Mindreårige barn kan registreres av foreldre eller formynder.

I samsvar med lovkravene ble frivillighetsregisteret presentert for Etikkkomiteen ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Köln, Tyskland for vurdering og fikk en positiv evaluering.

Hva kan du gjøre?

Hvis du er interessert i COVID-19-vaksinestudier og/eller andre studier, kan du registrere deg i Frivillighetsregisteret ved å oppgi en begrenset mengde informasjon om deg selv i profilen din.

Hvis fremtidige studier samsvarer med profilen din, vil vi kontakte deg på e-post. Deretter bestemmer du om du ønsker å kontakte studiearrangørene og, etter å ha mottatt detaljert informasjon på forhånd, delta i studien. Det betyr at vi kun etablerer kontakt med studiearrangøren for deg, vi videreformidler ingen av dine data (dette gjelder også din kontaktinformasjon) til studiearrangøren.

Studiene det er snakk om er organisert av universitetssykehus, forskningsbaserte farmasøytiske selskaper eller andre institusjoner eller fasiliteter.

Din registrering i databasen vår forplikter deg ikke til noe. Du kan kansellere registreringen når som helst og dataene dine vil bli slettet. Og det viktigste: Vi skal ikke videreformidle dataene dine til tredjeparter under noen omstendigheter!

Vi kan dessverre ikke svare på henvendelser om pågående studier på grunn av begrensede ressurser.

Det betyr at hvis du ikke hører fra oss, har vi ikke en studie for deg for øyeblikket.

Takk for interessen og hold deg frisk!

VACCELERATE har mottatt støtte fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 under tilskuddsavtale Nr. 101037867. Det tyske frivillighetsregisteret ble finansiert av BMBF (Federal Ministry of Education and Research).

Våre partnere:

Kontaktinformasjon:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Tyskland

volunteer-registry@vaccelerate.eu

University of Bergen

Prof. Rebecca Jane Cox
Influenza Centre, Department of Clinical Science
Laboratory Building, 5th floor                                                                                                                                                                                                                                                                                        5021 Bergen, Norway 

Telefon: +47 45 24 29 74
Email: rebecca.cox@uib.no