Svenska

Välkommen att registrera dig för framtida COVID-19-vaccinstudier och andra studier!

Om du är intresserad av att delta i en COVID-19-vaccinstudie eller en annan studie kan du registrera dig här.

VACCELERATE genomför olika undersökningar och studier som frivilliga kan delta i.

Dessa inkluderar till exempel:

MAK5: Vår undersökning om luftvägsinfektioner i Tyskland med hjälp av ett 5-faldigt snabbt antigentest. Vilka patogener är dominerande? Hur skiljer sig förekomsten åt i olika regioner i Tyskland?

POLIO: Undersökning om poliovaccinationer från vaccinationskortet för att analysera hur väl den tyska befolkningen är skyddad.

COVACC-studie: Vår studie om COVID-19-vaccination hos barn. Är en lägre vaccinationsdos tillräcklig för att skydda mot allvarlig COVID-19 hos barn med tidigare SARS-CoV-2-infektion?

BOOSTAVAC-studie: Vår studie om boostervaccinering för vuxna (18+). Är en fjärde eller femte vaccination nyttig?

AGED-studien: Vår studie om boostervaccinering för äldre personer över 75 år. Är äldre personer bättre skyddade med en tredje eller fjärde vaccination?

Vilka är vi?

Vi är det europeiska forskningsnätverket VACCELERATE.

VACCELERATE är ett forskningsnätverk som inrättades på initiativ och med ekonomiskt stöd av Europeiska kommissionen. Syftet med VACCELERATE är att förbättra beredskapen under den aktuella pandemin för att på så sätt öka förmågan att agera – även vid nya pandemier – och därmed på ett avgörande sätt bidra till krisberedskapen.

VACCELERATE samordnas av universitetssjukhuset i Köln, Tyskland.

En av våra uppgifter inom ramen för VACCELERATE är att sammanföra aktörer som deltar i utvecklingen av vacciner mot coronaviruset (SARS-CoV2) med personer som vill delta i vaccinforskning eller andra forskningsprojekt om COVID-19.

Våra mål är:

1. Att inrätta en EU-omfattande, landspecifik, harmoniserad och hållbar databas för personer som är intresserade av att delta i studier.

2. Att nå ut med forskningsprojekt till befolkningsgrupper i hela Europa, inklusive särskilda patientgrupper och minoriteter som hittills har varit eller är underrepresenterade i kliniska studier om COVID-19 .

Universitetssjukhuset i Köln, Tyskland, arbetar på uppdrag av det tyska centret för infektionsforskning (DZIF).

Vad gör vi?

Vi vill skapa en virtuell mötesplats så att personer som är intresserade av studier (t.ex. av COVID-19-vaccinstudier men även andra studier) och de som utför studier snabbare kan hitta varandra. För detta ändamål har vi inrättat en databas, det så kallade „Volunteer Registry“ (volontärregistret), där du kan registrera dig om du är allmänt intresserad av att delta i en klinisk studie. Förutom COVID-19-vaccinstudier och studier gällande andra frågor med anknytning till SARS-CoV2-viruset kan studierna även handla om andra infektionssjukdomar eller andra medicinska områden, även icke-kliniska sådana.

Vår databas riktar sig till intresserade personer i alla åldersgrupper, med och utan tidigare sjukdomar, med och utan tidigare COVID-19-infektion och med och utan COVID-19-vaccination. Barn kan registreras av sina föräldrar eller vårdnadshavare.

I enlighet med de juridiska kraven har volontärregistret granskats av etikkommittén vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Köln, Tyskland, och fått en positiv utvärdering.

Vad kan du göra?

Om du är intresserad av COVID-19-vaccinstudier och/eller andra studier kan du registrera dig i volontärregistret genom att lämna en begränsad mängd information om dig själv i din profil.

Om framtida studier matchar din profil kommer vi att kontakta dig via e-post. Du bestämmer sedan om du vill kontakta de som utför studien och först efter att ha fått detaljerad information från dem, om du sen vill delta i studien. Detta innebär att vi endast upprättar kontakt med de som utför studien för din räkning men vi vidarebefordrar inte några av dina uppgifter (gäller även dina kontaktuppgifter) till dem. De aktuella studierna kan organiseras av både universitetssjukhus, forskningsbaserade läkemedelsföretag eller andra institutioner.

Registreringen i vår databas innebär inte att du förbinder dig till något. Du kan när som helst avbryta din registrering och dina uppgifter kommer då att raderas. Och det viktigaste: Vi kommer under inga omständigheter att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part!

På grund av begränsade resurser kan vi tyvärr inte besvara förfrågningar gällande pågående studier.
Det betyder att om du inte hör något ifrån oss har vi för tillfället ingen aktuell studie för dig .

Tack för visat intresse och håll dig frisk!

VACCELERATE har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 under bidragsavtal nr 101037867. Det tyska volontärregistret har finansierats av BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Våra partners:

Kontaktuppgifter:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Tyskland

volunteer-registry@vaccelerate.eu