Czech

Vítejte v registraci pro budoucí studie vakcíny COVID-19 a další studie!

Pokud máte zájem o účast ve studii s vakcínami COVID-19 nebo v jiné studii, můžete se zaregistrovat zde.

VACCELERATE provádí různé průzkumy a studie, kterých se mohou účastnit dobrovolníci.

Patří mezi ně např:

MAK5: Náš průzkum respiračních infekcí v Německu pomocí 5násobného rychlého antigenního testu. Které patogeny jsou dominantní? Jak se liší výskyt v různých oblastech Německa?

POLIO: Průzkum o očkování proti dětské obrně z očkovacího průkazu s cílem analyzovat, jak dobře je německá populace chráněna.

Studie COVACC: Naše studie o očkování proti COVID-19 u dětí. Je nižší dávka očkování dostatečná k ochraně před závažným průběhem COVID-19 u dětí s předchozí infekcí SARS-CoV-2?

Studie BOOSTAVAC: Naše studie posilujícího očkování u dospělých (18+). Je čtvrté nebo páté očkování užitečné?

Studie AGED: Naše studie posilovacího očkování pro starší osoby nad 75 let. Jsou starší lidé lépe chráněni třetím nebo čtvrtým očkováním?

Kdo jsme?

Jsme evropská výzkumná síť VACCELERATE.

VACCELERATE je výzkumná síť, která vznikla z iniciativy a za finanční podpory Evropské komise. Cílem VACCELERATE je zlepšit schopnost reakce na současnou pandemii, aby se zvýšila schopnost jednat – také v případě nově vznikajících pandemií – a rozhodujícím způsobem tak přispět k připravenosti na mimořádné události.

Projekt VACCELERATE koordinuje Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem v Německu.

Jedním z našich úkolů v rámci VACCELERATE je spojit zainteresované strany ve vývoji vakcín proti koronaviru (SARS-CoV2) s občany, kteří se chtějí podílet na výzkumu vakcíny nebo jiných výzkumných projektech týkajících se COVID-19.

Našimi cíli jsou:

1. Vytvořit celoevropskou, pro jednotlivé země harmonizovanou a udržitelnou databázi pro zájemce o účast ve studii.

2. Oslovit výzkumnými projekty populace v celé Evropě, včetně speciálních skupin pacientů a menšin, které dosud nebyly nebo nejsou dostatečně zastoupeny v klinických studiích na COVID-19 .

Univerzitní nemocnice v Kolíně nad Rýnem v Německu pracuje jménem Německého centra pro výzkum infekcí (DZIF).

Co děláme?

Chceme vytvořit rozhraní, aby se zájemci o studie (např. o studie s vakcínami COVID-19, ale i jiné studie) a organizátoři studií mohli rychleji najít. Za tímto účelem jsme zřídili databázi, takzvaný „Registr dobrovolníků“, kde se můžete zaregistrovat, pokud máte obecně zájem o účast v klinické studii. Kromě studií s vakcínami COVID-19 a studií zabývajících se dalšími otázkami souvisejícími se SARS-CoV2 se může jednat i o studie týkající se jiných infekčních onemocnění nebo studie v jiných lékařských oborech, včetně neklinických.

Naše databáze je určena zájemcům všech věkových skupin, s předchozím onemocněním i bez něj, s předchozí infekcí COVID-19 i bez ní a s očkováním proti COVID-19 i bez něj. Nezletilé děti mohou registrovat jejich rodiče nebo opatrovník.

V souladu se zákonnými požadavky byl registr dobrovolníků předložen k posouzení etické komisi Lékařské fakulty Univerzity v Kolíně nad Rýnem v Německu a získal kladné hodnocení.

Co můžete udělat vy?

Pokud máte zájem o studie vakcíny COVID-19 a/nebo o jiné studie, můžete se zaregistrovat do registru dobrovolníků tak, že ve svém profilu uvedete omezené množství informací o sobě.

Pokud budou budoucí studie odpovídat vašemu profilu, budeme vás nevyžádaně kontaktovat e-mailem. Vy se pak rozhodnete, zda chcete kontaktovat organizátory studie a po obdržení podrobných informací předem se studie zúčastnit. To znamená, že kontakt s organizátorem studie navazujeme pouze za vás, žádné vaše údaje (to se týká i vašich kontaktních údajů) organizátorovi studie nepředáváme. Dotyčné studie jsou organizovány univerzitními nemocnicemi, výzkumnými farmaceutickými společnostmi nebo jinými institucemi či zařízeními.

Vaše registrace v naší databázi vás k ničemu nezavazuje. Svou registraci můžete kdykoli zrušit a vaše údaje budou vymazány. A to nejdůležitější: Vaše údaje v žádném případě nepředáme třetím stranám!

Na dotazy týkající se probíhajících studií bohužel nemůžeme odpovídat z důvodu omezených zdrojů. To znamená: pokud se vám neozveme, nemáme pro vás momentálně žádnou studii.

Děkujeme vám za váš zájem a zůstaňte zdraví!

Společnost VACCELERATE získala finanční prostředky z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 101037867. Německý registr dobrovolníků byl financován z prostředků BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung).

Naši partneři:

Kontaktní údaje:

University Hospital Cologne

Kerpener Straße 62
50937 Cologne, Německo